‫جواد خدایی پیرامون نتایج نشست کمیسیون ماده ۱۱ قانون هوای پاک افزود: در این نشست تقاضای ۴۳ واحد تولیدی نیز مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد۳ واحد نیازمند بررسی بیشتر تشخیص داده شدند و محل استقرار ۸ واحد متقاضی هم مورد موافقت قرار نگرفت که مقرر شد آن‌ها محل جدیدی را برای فعالیت خود انتخاب کنند.‬‬

‫معاون استاندار خراسان رضوی ادامه داد: واحدهایی که امروز در کارگروه ماده ۱۱ قانون هوای پاک مورد بررسی قرار گرفتند شامل: واحد های تولیدی، صنعتی، کشاورزی، معدنی بودند.‬‬

‫وی اظهار داشت: کمیسیون ماده ۱۱ قانون هوای پاک تقاضای واحدهایی را مورد بررسی قرار می‌دهد که از نظر اداره کل حفاظت محیط زیست استان مجاز به استقرار نبوده و در این بررسی رعایت حریم ها، فاصله‌ها، محل اجرای طرح و حریم شهرها و شدت آلودگی مورد توجه قرار می گیرد و اجازه فعالیت به آن‌ها منطبق بر شرایط و ضوابط مربوطه تعیین و تکلیف می‌شود.‬‬

این مقام مسئول افزود: در امر پاسخگویی به درخواست ها، باید مواردی از قبیل: شدت و میزان انتشار آلودگی ها، سلامت آب های زیر زمینی، چالش های آبی منطقه و رعایت کامل مسائل زیست محیطی مورد بررسی دقیق انجام پذیرد.

‫مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: به منظور اجرای قانون و بارگذاری منطبق بر توسعه پایدار استان در این کمیسیون پرونده ها مورد بررسی قرار می گیرد و اعتراض های واصله پاسخ داده می شود.‬‬

‫وی گفت: براساس ماده ۱۱ قانون هوای پاک، هرگونه احداث، توسعه، تغییر خط تولید و واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مستلزم رعایت مقررات ابلاغی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست است و این سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه به استعلام های درخواست جواز تاسیس و بهره برداری پاسخ دهد و در صورت عدم موافقت آن سازمان، دلایل آن را به استعلام کننده به صورت کتبی ارائه کند و عدم پاسخ در مدت یاد شده به منزله تایید است.‬‬

مدیرکل حفاظت از محیط زیست خراسان رضوی ‫افزود: کمیسیون ماده ۱۱ قانون هوای پاک استان با ریاست معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان به عنوان دبیر، مدیرکل سازمان بازرسی استان، مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان، رییس سازمان صنعت معدن و تجارت استان، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان، و فرماندار شهرستان مربوطه تشکیل می شود.‬‬

‫در صورت اعتراض متقاضی مرجع استانی فوق به اختلافات بین آنها رسیدگی می کند و در صورت آلاینده نبودن “بر اساس قوانین و دستورالعمل های ابلاغی سازمان”، مجوز مقتضی را صادر و در غیر این صورت تقاضا را رد می کند.‬‬

‫دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۱ قانون هوای پاک در اداره کل حفاظت محیط زیست هر استان مستقر می باشد.