وی افزود: در مرحله اول با توجه به نیاز مبرم به تجهیزات اندازه‌گیری آب در صنایع مختلف از جمله صنعت آب و نیز فقدان محصول با کیفیت داخلی، این مجموعه نسبت به طراحی و تولید کنتورهای هوشمند مغناطیسی اقدام نمود. پس از یکسال تلاش شبانه روزی واحد تحقیق و توسعه، با ساخت و تست بیش از یکصد نمونه، این شرکت در آذر ماه ۱۳۹۷ موفق به طراحی و ساخت محصول نهایی گردید.
یار محمدی با بیان اینکه این شرکت در دی ماه ۱۳۹۷ با اخذ پروانه بهره برداری نسبت به تولید انبوه این محصول و فروش در سطح کشور اقدام نمود افزود: این مجموعه در گام بعدی، نسبت به اخذ مجوز سازمان مدیریت منابع آب ایران اقدام کرد که برای اولین بار در یک مرحله کلیه تست های کارکرد قطعات الکترونیکی، تست های محیطی از جمله IP68 و تست عملکردی را پاس نموده و به عنوان اولین شرکت و تا این لحظه تنها شرکت در کشور، تست های تاب آوری عملکرد کنتور بر مبنای کار با باطری و بدون برق به مدت ۳ سال را پاس کرده و موفق به اخذ تأییدیه گردیده است.