شهرهای جدید در حالی ‌‌‌اکنون، به‌عنوان یکی از اصلی‌‌‌ترین مقصدهای ساخت‌وساز در طرح جدید مسکن‌‌‌سازی دولت معرفی شده است که هنوز مشکلات و مسائل مربوط به بارگذاری جمعیتی پس از اجرای طرح مسکن‌مهر در این شهرها به طور کامل برطرف نشده و بخش زیادی از این مشکلات همچنان به قوت خود باقی است. این در حالی است که قرار است، تعداد ساخت مسکن دولتی در طرح جدید به حدود دوبرابر تعداد ساخت مسکن مهر در شهرهای جدید و حومه‌‌‌ برسد. دولت اعلام کرده است که در طرح ساخت یک‌میلیون مسکن در سال قرار است، بیش از ۷۰۰‌هزار واحد مسکونی از مجموع ۴میلیون واحد برنامه‌‌‌ریزی‌شده برای ساخت طی چهار سال، در شهرهای جدید احداث شود. این میزان ساخت‌وساز، در واقع به معنای بارگذاری گسترده جمعیتی در شهرهای جدید، تنها به فاصله چهارسال است. حال سوال این است که با فرض وجود زمین مناسب برای ساخت‌وساز در شهرهای حومه‌‌‌ای، آیا امکانات زیست‌شهری و سرانه‌‌‌های شهری و خدماتی کافی برای ورود تعداد زیادی جمعیت جدید به این شهرها، آن هم در بازه زمانی کوتاه چهارساله وجود دارد؟

آیا دولت از منابع کافی برای تامین این زیرساخت‌‌‌ها، زیربناها، روبناها و خدمات شهری برخوردار است؟ اگر دولت چنین منابعی در اختیار دارد، چرا هنوز در بسیاری از شهرهای جدید کشور، مشکلات مربوط به تامین خدمات زیربنایی و روبنایی وجود دارد؟

در واقع، در شرایطی که هنوز مشکلات مربوط به تامین خدمات و سرانه‌‌‌های کافی برای زیست مطلوب شهری در این مناطق همچنان پابرجاست، دولت چگونه می‌‌‌خواهد و چطور می‌‌‌تواند این مشکلات را برای بارگذاری یکباره حجم جدید جمعیت برطرف کند؟

علاوه بر مسائل زیرساختی، زیربنایی، روبنایی و مشکلات مربوط به کمبود سرانه‌‌‌‌‌‌های خدمات شهری در شهرهای جدید، موضوع مهم دیگر در خصوص بارگذاری‌‌‌های جمعیتی در این شهرها، مربوط به الزامات اجتماعی این اقدام است.

الزامات، ضرورت‌‌‌ها و مسائل اجتماعی در ارتباط با بارگذاری‌‌‌های جدید جمعیتی در شهرهای جدید، موضوعی است که اگر نسبت به ضرورت‌‌‌های خدماتی، کیفیت زیست و سرانه‌‌‌های شهری از اهمیت بیشتری برخوردار نباشد، اهمیت کمتری هم ندارد. در واقع، الزامات اجتماعی در کنار ضرورت‌‌‌های مربوط به تامین خدمات شهری و تامین سرانه‌‌‌های زیست‌مطلوب در شهرهای جدید، باید در رویکردهای سیاستگذار مسکن و مجری طرح مسکن‌سازی دولتی در این مناطق مورد توجه و تمرکز قرار گیرد. دیدگاه‌‌‌های کارشناسی، مجموعه کاملی از این ضرورت‌‌‌ها را به سیاستگذار مسکن معرفی می‌کند. کارشناسان معتقدند بدون توجه به این ضرورت‌ها،‌بارگذاری‌های جدید و انبوه جمعیت در شهرهای جدید، این مناطق و ساکنان آنها را با بحران‌های زیادی مواجه می‌کند.