به گزارش توس اکو و به نقل از ایمنا، بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در سال ١٤٠١ به رقم ٨١١٩ هزار میلیارد ریال با نفت و ٦٩٩١ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی‌که رقم مذکور در سال گذشته با نفت ٧٧٤٦ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ٦٦٩٢ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ٤,٨ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ٤.٥ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در سال ١٤٠١ دارد. سهم گروه‌های عمده اقتصادی از محصول ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت و نرخ رشد آنها در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته به قرار زیر است:

جزئیات رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۱ اعلام شد / نرخ ۵.۶ درصدی در زمستان سال گذشته

نتایج محاسبات حاکی از آن است که در سال ۱۴۰۱ رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی منفی ۴.۴ درصد (شامل رشته فعالیت‌های زراعت و باغداری دامداری، جنگلداری و ماهیگیری) گروه صنایع و معادن ۶.۴ درصد (شامل رشته فعالیت‌های استخراج نفت خام و گاز طبیعی ۷، سایر معادن ۰.۷، صنعت ۷.۷، انرژی ۷.۸ و ساختمان منفی ۲.۳ درصد) فعالیت‌های گروه خدمات ۴.۴ درصد (شامل رشته فعالیت‌های عمده و خرده فروشی، فعالیت‌های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل و نقل، انبارداری پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت‌های مالی و بیمه، مستغلات، ارائه خدمات کسب و کار دامپزشکی، اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایر خدمات عمومی اجتماعی شخصی و خانگی) نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد داشته است.

جزئیات رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۱ اعلام شد / نرخ ۵.۶ درصدی در زمستان سال گذشته

جزئیات رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۱ اعلام شد / نرخ ۵.۶ درصدی در زمستان سال گذشته

جزئیات رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۱ اعلام شد / نرخ ۵.۶ درصدی در زمستان سال گذشته

در روش هزینه یا مخارج GDP از مجموع اجزای تقاضای نهایی به دست می‌آید. اجزای تقاضای نهایی به پنج فصل مصرف نهایی خصوصی، مصرف نهایی دولت، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، خالص صادرات و تغییر در موجودی انبار و اشتباه آماری تفکیک می‌شود. بررسی روند رشد اجزای تقاضای نهایی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد هزینه مصرف نهایی خصوصی ۶.۷ درصد، هزینه مصرف نهایی دولت ۵.۸، درصد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۲.۱ درصد، صادرات کالا و خدمات ۲۴.۶ درصد و واردات کالا و خدمات نیز معادل ۹.۳ درصد افزایش داشته است.

جزئیات رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۱ اعلام شد / نرخ ۵.۶ درصدی در زمستان سال گذشته