استاندار خراسان رضوی ادامه داد: در این راستا لازم است دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان پیگیری به موقع و مورد نیاز هر دستگاه اجرایی را به آن دستگاه ابلاغ کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود و طی تذکری به دستگاه‌های خدمات‌رسان، تاکید کرد: دستگاه‌های خدمات‌رسان به هیچ ‌عنوان حق قطع خودسرانه دسترسی واحدهای تولیدی و دستگاه‌های مرتبط با امور اقتصادی به انرژی و راه‌های ارتباطی را ندارند، چراکه این موضوع موجب اختلال در دسترسی و ایجاد موانع در راه تولید و فعالیت اقتصادی می‌شود. از سوی دیگر لازم است واحدها نیز نسبت به پرداخت به موقع تعهدات خود اقدام کنند.

استاندار خراسان رضوی در خصوص دستورکار دیگر این نشست با موضوع بررسی، رفع موانع و مشکلات شهرک صنعتی کلات در ارتباط با ایجاد راه دسترسی یا ایجاد راه جایگزین برای عبور و مرور، خاطرنشان کرد: در این خصوص لازم است دبیرخانه شورا این موضوع را با معاون عمرانی و دفتر فنی استانداری مکاتبه کند و تصمیم‌گیری نهایی را با توجه به طرح تفصیلی ابلاغ کنند.

وی درباره دستورکار دیگر این جلسه با موضوع ارائه پیشنهادات اصلاحی حوزه تامین انرژی، تصریح کرد: این موضوعات در شرایط مورد بحث است که با ناترازی انرژی مواجه هستیم و نیازمند مدیریت آن هستیم. در این زمینه تکالیف و مسئولیت‌های هر بخش مشخص است.